ဆက်သွယ်ရန်

ထပ်မံသိရှိလိုသည်များရှိပါက

E-mail: contact@inyainstitute.org

Phone: 011223922  သို့ လည်းဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏Inya Institute facebook စာမျက်နှာမှနေလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
facebook.com/InyaInstitute.org/